ارتباط تلفني: 09354043535
ارتباط پيامكي: 5000234315
تعرفه خطوط اختصاصی
تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
خطوط 1000هزینه خریدزمان فعالسازیسفارش اتوماتیک
14 رقمی غیر سفارشی150.000 ریال24 تا 48 ساعتتعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
14 رقمی سفارشی300.000 ریال24 تا 48 ساعتتعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
13 رقمی غیر سفارشی350.000 ریال24 تا 48 ساعتتعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
13 رقمی سفارشی700.000 ریال24 تا 48 ساعتتعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
12 رقمی غیر سفارشی700.000 ریال24 تا 48 ساعتتعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
12 رقمی سفارشی1.400.000 ریال24 تا 48 ساعتتعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
11 رقمی غیر سفارشی1.400.000 ریال24 تا 48 ساعتتعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
11 رقمی سفارشی2.700.000 ریال24 تا 48 ساعتتعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
10 رقمی غیر سفارشی1.800.000 ریال24 تا 48 ساعتتعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
10 رقمی سفارشی4.000.000 ریال24 تا 48 ساعتتعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
9 رقمی غیر سفارشی2.500.000 ریال24 تا 48 ساعتتعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
9 رقمی سفارشی5.000.000 ریال24 تا 48 ساعتتعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
8 رقمی غیر سفارشی3.500.000 ریال24 تا 48 ساعتتعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
8 رقمی سفارشی7.000.000 ریال24 تا 48 ساعتتعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
7 رقمی سفارشی35.000.000 ریال24 تا 48 ساعتتعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
6 رقمی سفارشی60.000.000 ریال24 تا 48 ساعتتعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
خطوط 50001هزینه خریدزمان فعالسازیسفارش اتوماتیک
14 رقمی غیر سفارشی100.000 ریال24 تا 48 ساعتتعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
14 رقمی سفارشی150.000 ریال24 تا 48 ساعتتعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
13 رقمی غیر سفارشی160.000 ریال24 تا 48 ساعتتعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
13 رقمی سفارشی200.000 ریال24 تا 48 ساعتتعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
12 رقمی غیر سفارشی250.000 ریال24 تا 48 ساعتتعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
12 رقمی سفارشی500.000 ریال24 تا 48 ساعتتعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
11 رقمی غیر سفارشی500.000 ریال24 تا 48 ساعتتعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
11 رقمی سفارشی1.000.000 ریال24 تا 48 ساعتتعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
10 رقمی غیر سفارشی1.300.000 ریال24 تا 48 ساعتتعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
10 رقمی سفارشی2.600.000 ریال24 تا 48 ساعتتعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
9 رقمی غیر سفارشی5.000.000 ریال24 تا 48 ساعتتعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
9 رقمی سفارشی5.500.000 ریال24 تا 48 ساعتتعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
8 رقمی غیر سفارشی—————–24 تا 48 ساعتتعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
8 رقمی سفارشی—————–24 تا 48 ساعتتعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
7 رقمی غیر سفارشی—————–24 تا 48 ساعتتعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
7 رقمی سفارشی—————–24 تا 48 ساعتتعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
6 رقمی غیر سفارشی—————–24 تا 48 ساعتتعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
6 رقمی سفارشی—————–24 تا 48 ساعتتعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
خطوط 3000هزینه خریدزمان فعالسازیسفارش اتوماتیک
14 رقمی غیر سفارشی150.000 ریال24 تا 48 ساعتتعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
14 رقمی سفارشی200.000 ریال24 تا 48 ساعتتعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
12 رقمی غیر سفارشی950.000 ریال24 تا 48 ساعتتعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
12 رقمی سفارشی1.000.000 ریال24 تا 48 ساعتتعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
10 رقمی غیر سفارشی1.100.000 ریال24 تا 48 ساعتتعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
10 رقمی سفارشی1.150.000 ریال24 تا 48 ساعتتعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
خطوط 50002هزینه خریدزمان فعالسازیسفارش اتوماتیک
14 رقمی غیر سفارشی120.000 ریال24 تا 48 ساعتتعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
14 رقمی سفارشی150.000 ریال24 تا 48 ساعتتعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
13 رقمی غیر سفارشی150.000 ریال24 تا 48 ساعتتعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
13 رقمی سفارشی200.000 ریال24 تا 48 ساعتتعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
12 رقمی غیر سفارشی250.000 ریال24 تا 48 ساعتتعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
12 رقمی سفارشی500.000 ریال24 تا 48 ساعتتعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
11 رقمی غیر سفارشی500.000 ریال24 تا 48 ساعتتعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
11 رقمی سفارشی1.000.000 ریال24 تا 48 ساعتتعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
10 رقمی غیر سفارشی1.300.000 ریال24 تا 48 ساعتتعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
10 رقمی سفارشی2.600.000 ریال24 تا 48 ساعتتعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
9 رقمی غیر سفارشی5.000.000 ریال24 تا 48 ساعتتعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
9 رقمی سفارشی5.300.000 ریال24 تا 48 ساعتتعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
8 رقمی غیر سفارشی—————–24 تا 48 ساعتتعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
8 رقمی سفارشی—————–24 تا 48 ساعتتعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
خطوط ثابت تهران ( 021 )هزینه خریدزمان فعالسازیسفارش اتوماتیک
10 رقمی ثابت1.300.000 ریال24 تا 48 ساعتتعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
7 رقمی ثابت5.500.000 ریال24 تا 48 ساعتتعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
6 رقمی ثابت6.600.000 ریال24 تا 48 ساعتتعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
 1. ارسال پیامک با نام تجاری به اپراتور همراه اول امکان پذیر نمی باشد ( ایرانسل و تالیا امکان پذیر است )
 2. هزینه هر پیامک با نام تجاری حدودا 5-6 برابر یک پیامک فارسی عادی است.
 3. نام تجاری قابلیت دریافت پیامک ندارد.
 4. نام تجاری باید کمتر از 10 کاراکتر و لاتین باشد.
 5. هزینه فعالسازی هر نام تجاری 80 هزار تومان می باشد
 6. عموما و در مقاطع زمانی مختلف ارسال پیامک فارسی از نام تجاری با اختلال مواجه می باشد
 7. عدم قابلیت دریافت گزارش تحویل
 8. نام تجاری امکان اتصال به وبسرویس را ندارد

 

 • ارسال با نام تجاری : فعالسازی امکان ارسال با نام تجاری مشمول پرداخت هزینه ای معادل 80 هزار تومان می باشد همچنین ارسال پیامک به این روش با ضریب 8.5 محاسبه میگردد که در هزینه پایه ارسال پیامک ضرب میگردد . همچنین در این نوع ارسال تنها امکان ارسال پیامک به ایرانسل و به صورت لاتین امکان پذیر می باشد .
 • ارسال بین المللی : امکان ارسال پیامک به صورت بین المللی فراهم بوده و دارای ضریب 12 می باشد که در تعرفه پایه حساب کاربری شما ضرب میشود .
 • ارسال با خطوط ثابت : ارسال با این خطوط تنها در تهران امکان پذیر می باشد . جهت دریافت اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه نمایید .
جهت مشاهده معایب و مزایای اپراتور های ارسال پیامک اینجا کلیک کنید
آخرين ابزارهاي کلار اس ام اس  
Close